Archief

Oude berichten van de oude website

oude artikelen

Info vanuit de oude website uit 2007

 

--------------------------------------------
Watertoren tot rijksmonument

In 1999 kreeg de toren de status gemeentelijk monument. De Nederlandse Watertoren Stichting heeft verklaard dat deze toren een rijksmonument moet worden, maar tot op heden is dat nog niet gebeurd.


--------------------------------------------
Motie

Motie over behoud Watertoren in commissie Raadszaken
Het belooft dinsdag 28 augustus een afwisselende vergadering te worden. Op
de agenda staan onder meer: de Wet voorkeursrecht gemeenten die is toegepast
op de Middenboulevard en toekomst van de watertoren waarover de SP een motie
heeft ingediend. Klik snel door voor de agenda.
http://www.zandvoortnieuws.nl/jump/481864

Eerste nieuwsbrief Middenboulevard is uit!
De projectorganisatie van de Middenboulevard heeft in augustus haar eerste
nieuwsbrief uitgegeven. De brief biedt allerhande informatie over het
project en is de eerste stap in de projectcommunicatie. U bent slechts één
klik verwijderd van deze nieuwsbrief.
http://www.zandvoortnieuws.nl/jump/481875
--------------------------------------------

Nieuwsbrief 15 augustus 2007

Op basis van uw profiel zijn de volgende berichten gevonden:


De watertoren: hoe zit het nou precies?
In de Zandvoortse gemeenteraad is na het vaststellen van het bestemmingsplan
Middenboulevard de vraag gerezen wat dit plan betekent voor de toekomst van
de huidige watertoren. De griffier heeft alle informatie (beleidsstukken én
besluiten) in een toegankelijke en leesbare vorm nog eens op een rijtje
gezet. Lees snel verder.
http://www.zandvoortnieuws.nl/jump/475330

Voor meer informatie over Zandvoort: http://www.zandvoort.nl.


----------------------------------------------------

 

14 juni 2006
door Henk Rienks


De gemeente Zandvoort heeft de watertoren verkocht aan een dochter van ING en aan een bv van de heer v.d. Graaf die al geruime tijd het kantoor onder in de toren huurde voor zijn verzekeringsbedrijf.
Bij de behandeling van het voorstel door de gemeenteraad bleek dat het voornemen om de toren een gemeentelijk monument te maken, nooit ten uitvoer is gebracht. De raad eiste desondanks de garantie dat de toren niet wordt gesloopt. Toegezegd werd dat in het contract bepalingen zouden worden opgenomen die sloop onaantrekkelijk maken. De kopers hebben bekend gemaakt dat zij het restaurant boven in de toren willen heropenen. Zij hebben ook grond naast de toren gekocht en willen daarop gaan bouwen. De maximaal toegestane hoogte van deze nieuwe bebouwing bleek 14 m te zijn.
Enkele raadsleden waren daarover bezorgd. De gemeente wilde echter niet zelf het opknappen van de toren betalen. Verkoop was dus de enige overblijvende oplossing. De heer v.d. Graaf was enkele jaren geleden betrokken bij een plan, dat de Nederlandse Watertoren Stichting onaanvaardbaar vond.

 

-----------------------------------------------------------------------

 

Al in 1999 stemde het college van Burgemeester & Wethouders in met het collegevoorstel de Zandvoortse watertoren op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.

Pronkstuk
En zo gebeurde. De watertoren is een officieel gemeentemonument. Hij pronkte vervolgens op de prachtige monumentenkalender die de gemeente als relatiegeschenk uitgaf. Want hij mag gezien worden!

Twijfel
Anno 2006 is er onduidelijkheid over de monumentenstatus van de watertoren. In de raadsvergadering van februari kwam die onduidelijkheid naar voren. Er werd getwijfeld aan de gemeentelijke-monumentenstatus.

Argument in discussie
En dat werd weer een tegenargument in de discussie over mogelijke aanbouw aan de watertoren. De vooronderstelling: aan een gemeentemonument wordt niet gesleuteld, gezien de ‘waardering’ en de bouwbeperkende werking die van de gemeentelijke-monumentenstatus uitgaat. Er werden tijdens de raadsbijeenkomst vragen over gesteld. Het antwoord van de wethouder heeft de onduidelijkheid niet weggenomen.

Bevoegdheid College
Het aanwijzen van de watertoren als gemeentelijk monument is een bevoegdheid van het college van Burgemeester & Wethouders. Het gebeurde naar aanleiding van een verzoek van de Nederlandse Watertoren Stichting. Deze stichting onderzocht in opdracht van het Projectbureau Industrieel Erfgoed hoe het zat met de Nederlandse Watertorens.

Ook een rijksmonument
Tegelijkertijd besloot het college dat er een verzoek bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg in te dienen om de toren aan te wijzen als rijksmonument. Het oordeel van de watertorenstichting: dra de Zandvoortse watertoren 50 jaar wordt moet het pand aangewezen worden als rijksmonument.

Hard criterium
Die 50 jaar is een hard criterium op grond waarvan een object rijksmonument wordt. De Zandvoortse watertoren is uit 1950/1951. Er was dus nog een overbruggingsperiode. Het collegebesluit is dus genomen in 1999 en de voorwaarde is dat de watertoren z’n vijftigste verjaardag vieren zou. Dat gebeurde in 2001. Van een aanmelding tot rijksmonument is het echter niet gekomen.

Versleutelen
Een andere onduidelijkheid wat er onder de gemeentelijke- monumentenstatus nog mee mag gebeuren. Betekent het dat er niks meer aan- of bijgebouwd mag worden? Simpel gesteld: wie aan een gemeentelijk monument iets wil ‘versleutelen’ moet daarvoor een bouwvergunning en een monumentenvergunning aanvragen.

Toets
Tijdens de behandeling van deze vergunningen worden de (ver-)bouwplannen zwaarder getoetst dan gewoonlijk het geval is. Dat gebeurt door de commissie Welstand en Monumenten. Voorheen twee aparte commissies: Welstandscommissie en Monumentencommissie.

Gewapend
Met andere woorden: uit de zorgen van de gemeenteraad over de bebouwing van de watertoren spreekt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, voor het beeldbepalende aspect dat de toren heeft voor Zandvoort. Gewapend met het amendement kan de koper/ontwikkelaar aan de slag – de plannen worden extra getoetst door de commissie Welstand en Monumenten.

------------------------------------------------

Er is afgelopen dinsdag besloten dat de projectontwikkellaar, 
die destijds de Zandvoortse watertoren voor een symbolisch
bedrag mocht kopen, met als voorwaarde behoud,
toestemming heeft gekregen van de gemeenteraad om toch
te mogen slopen.

Ondanks de VVD eerder resoluut tegen was, stemmen ze nu
zomaar voor slopen!? Voor het CDA geldt exact hetzelfde
verhaal. Hoe kan omslag zo hebben plaatsgevonden?
Want dit mag natuurlijk niet gebeuren!

een UITzandvoort.nl ontwerp!